Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden i Västmanlands län: Arboga i topp

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Västmanlands län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Västmanlands län har priserna ökat med i snitt nio procent på fem år och backat med åtta procent på ett år. På kommunnivå har Arboga ökat mest på fem år, med 61 procent.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Västmanland under rikssnittet

I Västmanlands län har bostadsrätterna ökat med i snitt nio procent på fem år, vilket ligger under rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 122 933 kronor, vilket är en bra bit under rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Västmanlands län sjunkit med i genomsnitt åtta procent, det vill säga mer än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Arboga ökat med 61 procent

Bland Västmanlands läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Arboga, Hallstahammar och Sala med 61 respektive 32 procent vardera på fem år. Svagast utveckling har det varit i Surahammar, där priserna sjunkit med en procent under samma period. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

För prisökningar på ett års sikt hamnar Sala i toppen med ett genomsnitt på 21 procent. En 21-procentig ökning i Sala motsvarar i rena kronor en ökning på 242 111 kronor, ungefär 20 175 kronor i månaden. I botten återfinns Surahammar där priserna backat med i genomsnitt 26 procent på ett år.

– Det finns en god efterfrågan på bostadsrätter i Sala samtidigt som utbudet är begränsat. Bristen på nyproduktion av bostadsrätter har varit eftersatt länge vilket har bidragit till prisbilden. I jämförelse till Västerås, dit ett flertal Salabor pendlar, är bostadspriserna betydligt lägre i Sala vilket ökar populariteten, säger Henrik Johansson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Sala.

Kommunsiffror, Västmanland län  

Västmanlands länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Arboga394 464
Hallstahammar477 622
Sala1 064 556
Köping621 515
Västerås1 572 725
Fagersta187 321
Surahammar431 935

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB