Swedbank hem leopard

Köpa bostad

Checklista vid husköp - tänk på detta

Att köpa ett hus är en av livets stora investeringar - troligen den största affären du gör i ditt liv. Här går vi igenom dolda kostnader med att köpa och äga hus - och vad som kan vara bra att tänka på inför ett husköp - och under en visning.

2022-03-01

Först och främst - det handlar inte bara om att köpa ett hus, du ska även kunna leva där och underhålla det också. Även om huset är nytt kommer det att kräva underhåll, investeringar och kostnader på ett helt annat sätt än för en lägenhet. Det här är en guide för ett husköp steg för steg - så att drömboendet blir så som du har tänkt dig.

1. Lånelöfte  - första steget mot drömhuset

Beräkna först hur stor kontantinsats som finns tillgänglig - när du tar ett bolån måste du enligt lag betala en kontantinsats på minst 15 procent av bostadens pris. Att kontakta banken för att ta reda på hur stort bolån du kan få är det första steget mot ett husköp.

Ansök sedan om ett lånelöfte. Ett lånelöfte är ett förhandsbesked från banken om hur mycket du får låna för att köpa en bostad. Lånelöftet är viktigt att ha färdigt inför en budgivning så att du vet hur mycket du kan köpa en bostad för. De flesta mäklare kräver att du har ett lånelöfte innan du börjar buda på en bostad. 

Här kan du läsa mer om hur ett lånelöfte fungerar. 

Tänk på: Ett lånelöfte gäller bara under en begränsad period, ofta 6 månader. Om letandet efter drömhuset drar ut på tiden bör du kontakta banken igen, innan du ger dig in en budgivning.

2. Sätt upp en budget och gör en boendekalkyl

Ta kontakt med banken så tidigt som möjligt vid ett husköp. Där får du hjälp att se över din ekonomi, göra en budget och räkna på vad olika lån och amorteringar skulle betyda för dig.

Ta det lugnt och tänk efter - stressas inte av en snabb budgivning och lockas att köpa ett dyrare hus än vad ekonomin klarar, även på lång sikt. Se till att få en ordentlig överblick över vilka utgifter som finns i dag och hur de kommer att påverkas vid ett husköp. 

Tänk på: Det handlar inte bara om att bo i ett fint hus - det bör även finnas ekonomi till att göra andra saker också. 

3. Hur ser drömboendet ut?

Försök även att så tidigt som möjligt under processen specificera vilka krav och önskemål ni har på ert nya boende. Fundera kring vilka områden som är intressanta och tänk noggrant igenom era behov för det perfekta boendet. 

Ett hus ger naturligtvis möjligheter till förändringar utifrån egna önskemål - men då är det viktigt att tänka på vilken budget samt hur mycket tid som finns till. Fundera kring dessa frågor - hur viktigt det är - och vad det kommer att innebära: 

 • Villa eller radhus?

 • Storlek på hus?

 • Nyproduktion?

 • Renoveringsobjekt?

 • Behövs det en källare?

 • Är garage viktigt?

 • Stor trädgård?

 • Liten trädgård?

 • Närhet till jobb, skola och vänner?

 • Närhet till kollektivtrafik?

 • Närhet till natur?

4. Dags att gå på visning - tänk på detta

När det är dags att gå på visning är det bra att komma väl förberedd. Det är lätt att under en visning låta sig förföras av ett charmigt hus med trädgård och drömmen om ett nytt liv där - men tänk även på detta.

✓ Objektbeskrivning
I en objektsbeskrivningen kan du se exempelvis driftskostnader och husets uppvärmningssystem. Det här är viktigt för att få en uppfattning om framtida utgifter.

✓ Energideklaration
Enligt lag ska alla hus som säljs vara energideklarerade. I energideklarationen hittar du information om husets energiklass och vilka åtgärder som kan göras för att minska energianvändningen, spara pengar och värna om miljön. Där ska det även stå om en radonutmätning har genomförts eller inte.

✓ Besiktningsprotokoll
Om säljaren har gjort en husbesiktning brukar besiktningsprotokollet finnas att ta del av i bostadsannonsen eller vid visningen. Om en besiktning av huset inte har hunnit genomföras innan en budgivning sätter igång kan du prata med mäklaren om att skriva in i kontraktet - att ett villkor för köpet är att du får besiktiga huset i efterhand. 

✓ Undersökningsplikt
Tänk på att den som köper en bostad är ansvarig för att undersöka den mycket noggrant. Detta är den så kallade undersökningsplikten. Som köpare går det inte att få ersättning av säljaren i efterhand, för fel som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. 

Tänk på: De flesta av oss saknar tillräcklig kunskap för att genomföra en sådan besiktning på ett korrekt sätt - överväg därför alltid att anlita en oberoende besiktningsman. 

✓ Ställ frågor
Finns det byggplaner som kommer att påverka området? Om inte mäklaren vet svaret kan du kolla upp detta med kommunens byggnadsnämnd. Och om trädgården är viktig - hur ligger solen på olika tider under dygnet?

5. Köpa hus – kostnader som tillkommer

Att köpa hus skiljer sig från att köpa en bostadsrätt - och det är viktigt att tänka på att det är många nya kostnader som kommer att dyka upp. Tänk på att det är inte bara lån, amortering och månadskostnader som kostar. 

✓  Fastighetsavgift
Som husägare ska du varje år betala en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften är 0,75 procent av fastighetens taxeringsvärde. Det finns dock ett takbelopp - som 2021 låg på 8 524 kronor. 

✓  Pantbrev 
Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån. Pantbrevet kostar 2 procent av pantbrevets belopp i så kallad
stämpelskatt

Om du exempelvis lånar 3 miljoner till ett hus som saknar pantbrev, behöver du ta ut ett pantbrev på hela beloppet. Du betalar då 3 000 000 x 2 % = 60 000 kr.

✓  Lagfart
Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift till Lantmäteriet - som för närvarande ligger på 825 kronor.

✓  Driftkostnader
Tänk på att det kan tillkomma nya kringkostnader när du bor i ett hus, som exempelvis sophämtning eller sotning av skorsten. 

✓  Försäkringar
Om det tidigare boendet har varit en lägenhet - är det bra att tänka på att försäkringskostnaderna kommer att bli större.

✓  Renovering och underhåll
Om huset är äldre kan takpannor behöva bytas, fasaden behöva målas om - eller köket behöva moderniseras. 

Om allt stämmer - skriv på kontraktet så snabbt som möjligt 

Om du har vunnit budgivningen och huset snart är ditt? När det blir dags att skriva på, kontrollera att allt stämmer överens med det som har sagts. Är det något som är oklart? Skriv inte på, förrän du har fått det förklarat för dig.

Men kom ihåg att ingenting är klart innan både du och säljaren har skrivit på kontraktet eller överlåtelseavtalet. Till dess kan någon annan fortfarande lägga bud, eller säljaren kan dra sig ur av andra orsaker. En muntlig överenskommelse är inte bindande. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på vid en kontraktskrivning

Lycka till med ditt husköp!