Drömmer du om en fjällstuga?
Köpa fritidshus

Tips till dig som ska köpa fritidshus

För dig som drömmer om ett fritidshus finns ett par viktiga saker att tänka på först. Här listar vi ett par goda råd inför den kommande affären.

 1. Läget
  Fritidshusets läge är det absolut viktigaste att tänka på. Om läget är fel går det inte att ändra. Titta på många hus innan du bestämmer dig.

 2. Research av området
  Ofta ligger fritidshuset långt från permanentboendet och i dagsläget kan det vara svårt att resa dit. Be gärna om en digital visning och gör ordentlig research kring området.

 3. Husets skick
  Skicket på huset, framför allt byggnadsskicket och bottenkonstruktion, är viktigt att titta på i detalj. Gör en besiktning och anlita alltid en ansvarsförsäkrad besiktningsman. Om du är observant på skicket behöver du inte bli besviken i efterhand.

 4. Eventuella servitut
  Kolla upp alla tänkbara servitut. Gamla servitut kan både leda till glada överraskningar, men också innebära svårlösta problem med tolkningar och granntvister.

 5. Vatten och avlopp
  Titta även på kvalitet och kvantitet när det gäller vatten och avlopp.

 6. Regler för eventuell utbyggnad
  Undersök kommunens regler och planer. Undersök rätten att bygga nytt och bygga ut.

 7. Omvandling till permanentboende
  Om du planerar att göra om fritidshuset till permanentboende så är det extra viktigt att kolla upp byggnaden, avlopp, vatten, el, bygglov och så vidare

 8. Hur mycket tid, kraft och pengar vill du lägga ner på ditt fritidsboende?
  Fritidshus kräver ofta mer tid och engagemang än man tror. Kom ihåg att hantverkare kan vara svårt att få tag på och att renovering ofta blir dyrare än man planerat. Fundera därför tidigt igenom vad du vill med ditt fritidsboende.