Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
bostad
nyheter

Vinnare på villamarknaden i Dalarnas län 2017 – 2022: Malung-Sälen har ökat näst mest i hela landet

Ny statistik som Fastighetsbyrån sammanställt visar att villapriserna i Sverige stigit med 38 procent de senaste fem åren. I Dalarnas län har priserna ökat med i genomsnitt 44 procent, vilket därmed placerar länet en bra bit över rikssnittet. Bland Dalarnas läns kommuner har Malung-Sälen ökat mest, hela 141 procent. Malung-Sälen har också haft den största värdeökningen i kronor med en snittökning på 2 022 977 kronor.

2022-05-25

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på villor i Sverige utvecklats de senaste fem åren, samt under det gångna årets marknad. Försäljningspriserna på fem år har ökat med hela 38 procent på riksnivå. Även prisutvecklingen i rena pengar är påtaglig, med en snittökning på 1 165 568 kr för riket. Ser man till det senaste året har priserna på villor i Sverige ökat med 8 procent.

- Under de senaste fem åren har vi haft en tydlig prisökning på villor och pandemin gav marknaden en extra boost under 2020 och första halvan av 2021. Priserna har stigit i hela landet även om det som vanlig skiljer sig en del mellan olika län och kommuner. Nu har vi gått in i en mycket mer osäker marknad som påverkas av kriget i Ukraina, inflation och stigande räntor. Sannolikt kommer vi inte ha samma prisuppgångar de närmsta åren, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Prisutvecklingen i Dalarnas län över rikssnittet

På länsnivå står Södermanland för den starkaste prisökningen procentuellt sett, med 51 procent och svagast utveckling har det varit i Kronobergs län, 27 procent, under de senaste fem åren. Dalarnas län placerar sig en bra bit över rikssnittet med en ökning på 44 procent.

När det kommer till prisutveckling i kronor toppar Stockholms län listan med en genomsnittlig ökning på 1 920 353 kr, att jämföra med rikssnittet på 1 165 568 kr. Dalarnas län ligger en bit under rikssnittet, med en värdeökning på 771 685 kr för villor i länet under de senaste fem åren.

Kommunnivå – Malung-Sälen ökat näst mest i hela landet

På kommunnivå är det några kommuner i länet som sticker ut med stora prisökningar. Malung-Sälen och Älvdalen utmärker sig allra mest med en ökning på hela 141 respektive 97 procent över de senaste fem åren. Svagast prisutveckling procentuellt sett står Mora för, där har villapriserna stigit med 26 procent de senaste fem åren.

- Det är Sälen som är i fokus, Malung har också ökat sedan 2017 men Sälen är definitivt anledningen till den stora prisutvecklingen. En effekt av pandemin där både intresset och priserna har skenat de senaste två åren. Kunderna i Sälen är även våra kunder som ofta köper fritidshus i Spanien. Effekten under pandemin blev dock att vi fick en massa nya kunder som vanligtvis inte köper fritidshusboende i Sverige utan mer utomlands. Från förra sommaren, när restriktionerna började lätta upp ökade också intresset. Fritidshus är de som dominerar marknaden i Sälen och pandemin har gjort att fler uppskattar att semestra mer i Sverige, säger Anna Sjögren Andersson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Sälen.

När det kommer till ökning i rena kronor så ligger Malung-Sälen även där i topp med en värdeökning på i genomsnitt 2 022 977 kr över fem års tid. Längst ner på listan återfinns Vansbro, där villorna haft en värdeutveckling på i genomsnitt 259 601 kr.

Kommunsiffror, Dalarnas län

villamarknad dalarna
villamarknad dalarna

Länssiffror – Södermanland i topp, Kronoberg i botten

Villamarknad län
Villamarknad län

Kommunsiffror för riket, senaste fem åren – Hofors kommun i topp

Villamarknad kommun
Villamarknad kommun

Kommunsiffror, värdeökning i SEK, senaste fem åren – Stockholmskommuner i topp

Villamarknaden kommunsiffror värde
Villamarknaden kommunsiffror värde

Beskrivning av siffrorna

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla villaförsäljningar gjorda november 2016 – april 2017 med samma period 2021 – 2022. Dessutom har försäljningspris på alla villaförsäljningar november 2020 – april 2021 jämförts med samma period 2021 – 2022 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB