Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
bostad
Nyheter

Vinnare på villamarknaden i Gävleborgs län 2017 – 2022: Hofors den kommun som ökat mest i hela Sverige

Ny statistik som Fastighetsbyrån sammanställt visar att villapriserna i Sverige stigit med 38 procent de senaste fem åren. I Gävleborgs län har priserna ökat med i genomsnitt 46 procent, vilket därmed placerar länet en bra bit över rikssnittet. Bland Gävleborgs län kommuner har Hofors ökat mest, hela 147 procent, vilket också är den största ökningen i hela Sverige. Hofors har också haft den största värdeökningen i kronor med ett genomsnitt på 1 088 320 kronor.

2022-05-25

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på villor i Sverige utvecklats de senaste fem åren, samt under det gångna årets marknad. Försäljningspriserna på fem år har ökat med hela 38 procent på riksnivå. Även prisutvecklingen i rena pengar är påtaglig, med en snittökning på 1 165 568 kr för riket. Ser man till det senaste året har priserna på villor i Sverige ökat med 8 procent.

- Under de senaste fem åren har vi haft en tydlig prisökning på villor och pandemin gav marknaden en extra boost under 2020 och första halvan av 2021. Priserna har stigit i hela landet även om det som vanlig skiljer sig en del mellan olika län och kommuner. Nu har vi gått in i en mycket mer osäker marknad som påverkas av kriget i Ukraina, inflation och stigande räntor. Sannolikt kommer vi inte ha samma prisuppgångar de närmsta åren, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Prisutvecklingen i Gävleborgs län över rikssnittet

På länsnivå står Södermanland för den starkaste prisökningen procentuellt sett, med 51 procent och svagast utveckling har det varit i Kronobergs län, 27 procent. Under de senaste fem åren. Gävleborgs län placerar sig en bra bit över rikssnittet med en ökning på 46 procent.

När det kommer till prisutveckling i kronor toppar Stockholms län listan med en genomsnittlig ökning på 1 920 353 kr, att jämföra med rikssnittet på 1 165 568 kr. Gävleborgs län ligger här under rikssnittet, med en värdeökning på 770 819 kr för villor i länet under de senaste fem åren.

Kommunnivå – Hofors etta i Sverige

På kommunnivå är det några kommuner i länet som sticker ut med stora prisökningar. Hofors och Ljusdal utmärker sig allra mest med en ökning på hela 147 respektive 83 procent över de senaste fem åren. Svagast prisutveckling procentuellt sett står Bollnäs för, där har villapriserna stigit med 37 procent de senaste fem åren.

- Det senaste året har varit en väldigt gynnsam marknad, trots våra farhågor när pandemin kom. Många har upplevt ett ökat behov av boende med utrymme för hemmakontor vilket vi tror varit en anledning till de siffror vi nu ser. Vi har även haft en stor efterfrågan på de mindre orterna. Det känns fantastiskt, säger Johanna Berggren, fastighetsmäklare och kontorschef på Fastighetsbyrån Hofors.

När det kommer till ökning i rena kronor så ligger Hofors i topp med en värdeökning på i genomsnitt1 088 320 kr över fem års tid. Längst ner på listan återfinns Nordanstig, där villorna haft en värdeutveckling på i genomsnitt 363 933 kr.

Kommunsiffror, Gävleborgs län.

Villamarknad gävleborg
Villamarknad gävleborg

Länssiffror – Södermanland i topp, Kronoberg i botten

Villamarknad län
Villamarknad län

Kommunsiffror för riket, senaste fem åren – Hofors kommun i topp

Villamarknad kommun
Villamarknad kommun

Kommunsiffror, värdeökning i SEK, senaste fem åren – Stockholmskommuner i topp

Villamarknaden kommunsiffror värde
Villamarknaden kommunsiffror värde

Beskrivning av siffrorna

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla villaförsäljningar gjorda november 2016 – april 2017 med samma period 2021 – 2022. Dessutom har försäljningspris på alla villaförsäljningar november 2020 – april 2021 jämförts med samma period 2021 – 2022 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB