bostad
Nyheter

Vinnare på villamarknaden i Skåne län 2017 – 2022: Hässleholm och Lomma ökat mest

Ny statistik som Fastighetsbyrån sammanställt visar att villapriserna i Sverige stigit med 38 procent de senaste fem åren. I Skåne län har priserna ökat med i genomsnitt 46 procent, vilket är en bra bit över rikssnittet. Bland länets kommuner har Hässleholm ökat mest, hela 76 procent. Samtidigt har villorna i Lomma haft den största värdeökningen i kronor med en snittökning på 3 047 152 kronor.

2022-05-25

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på villor i Sverige utvecklats de senaste fem åren, samt under det gångna årets marknad. Försäljningspriserna på fem år har ökat med hela 38 procent på riksnivå. Även prisutvecklingen i rena pengar är påtaglig, med en snittökning på 1 165 568 kr för riket. Ser man till det senaste året har priserna på villor i Sverige ökat med 8 procent.

- Under de senaste fem åren har vi haft en tydlig prisökning på villor och pandemin gav marknaden en extra boost under 2020 och första halvan av 2021. Priserna har stigit i hela landet även om det som vanlig skiljer sig en del mellan olika län och kommuner. Nu har vi gått in i en mycket mer osäker marknad som påverkas av kriget i Ukraina, inflation och stigande räntor. Sannolikt kommer vi inte ha samma prisuppgångar de närmsta åren, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Prisutvecklingen i Skåne län tredje största i landet

På länsnivå står Södermanland för den starkaste prisökningen procentuellt sett med 51 procent, och svagast utveckling har det varit i Kronobergs län, 27 procent, under de senaste fem åren. Skåne placerar sig en bra bit över rikssnittet med en ökning på 46 procent. Det är den tredje största ökningen i Sverige.

När det kommer till prisutveckling i kronor toppar Stockholms län listan med en genomsnittlig ökning på 1 920 353 kr, att jämföra med rikssnittet på 1 165 568 kr. Skåne ligger även här över rikssnittet, med en värdeökning på 1 310 969 kr för villor i länet under de senaste fem åren.

Kommunnivå – Hässleholm och Lomma i toppen

På kommunnivå är det några kommuner i länet som sticker ut med stora prisökningar. Hässleholm och Bromölla utmärker sig allra mest med en ökning på hela 76 respektive 74 procent över de senaste fem åren. Svagast prisutveckling procentuellt sett står Osby för, där har villapriserna stigit med 24 procent de senaste fem åren.

- Hässleholm har haft en positiv anda under lång tid. Kommunikationerna med att vi når Lund på 25 minuter, Malmö på 40 minuter och Köpenhamn på dryga en timme har bidraget till en del inflyttning och prisuppgången. Utbudet har även varit betydligt lägre än efterfrågan. Hässleholm är Skånes största kommun till ytan vilket också innebär i pandemins spår att priserna påverkats av att man vill ha ett mer enskilt läge, vilket det är något det finns gott om i Hässleholms kommun och dess natur, säger Johan Nilsson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Hässleholm/Osby/Perstorp/Helsingborg.

När det kommer till ökning i rena kronor så ligger Lomma i topp med en värdeökning på i genomsnitt 3 047 152kr över fem års tid. Längst ner på listan återfinns Örkelljunga, där villorna haft en värdeutveckling på i genomsnitt 424 199 kr.

Kommunsiffror, Skånes län.

Villamarknad skåne
Villamarknad skåne

Länssiffror – Södermanland i topp, Kronoberg i botten

Villamarknad län
Villamarknad län

Kommunsiffror för riket, senaste fem åren – Hofors kommun i topp

Villamarknad kommun
Villamarknad kommun

Kommunsiffror, värdeökning i SEK, senaste fem åren – Stockholmskommuner i topp

Villamarknaden kommunsiffror värde
Villamarknaden kommunsiffror värde

Beskrivning av siffrorna
Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla villaförsäljningar gjorda november 2016 – april 2017 med samma period 2021 – 2022. Dessutom har försäljningspris på alla villaförsäljningar november 2020 – april 2021 jämförts med samma period 2021 – 2022 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.