bostad
Nyheter

Vinnare på villamarknaden i Uppsala län 2017 – 2022: Heby och Enköping ökat mest

Ny statistik som Fastighetsbyrån sammanställt visar att villapriserna i Sverige stigit med 38 procent de senaste fem åren. I Uppsala län har priserna ökat med i genomsnitt 30 procent, vilket därmed placerar länet en bit under rikssnittet. Bland Uppsala läns kommuner har Heby ökat mest, hela 69 procent. Samtidigt har villorna i Enköping haft den största värdeökningen i kronor med en snittökning på 1 195 340 kronor.

2022-05-25

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på villor i Sverige utvecklats de senaste fem åren, samt under det gångna årets marknad. Försäljningspriserna på fem år har ökat med hela 38 procent på riksnivå. Även prisutvecklingen i rena pengar är påtaglig, med en snittökning på 1 165 568 kr för riket. Ser man till det senaste året har priserna på villor i Sverige ökat med 8 procent.

- Under de senaste fem åren har vi haft en tydlig prisökning på villor och pandemin gav marknaden en extra boost under 2020 och första halvan av 2021. Priserna har stigit i hela landet även om det som vanlig skiljer sig en del mellan olika län och kommuner. Nu har vi gått in i en mycket mer osäker marknad som påverkas av kriget i Ukraina, inflation och stigande räntor. Sannolikt kommer vi inte ha samma prisuppgångar de närmsta åren, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Prisutvecklingen i Uppsala län under rikssnittet

På länsnivå står Södermanland för den starkaste prisökningen procentuellt sett med 51 procent, och svagast utveckling har det varit i Kronobergs län, 27 procent, under de senaste fem åren. Uppsala län placerar sig en bit under rikssnittet med en ökning på 30 procent.

När det kommer till prisutveckling i kronor toppar Stockholms län listan med en genomsnittlig ökning på 1 920 353 kr, att jämföra med rikssnittet på 1 165 568 kr. Uppsala län ligger under rikssnittet, med en värdeökning på 960 675 kr för villor i länet under de senaste fem åren.

Kommunnivå – Heby i toppen

På kommunnivå är det några kommuner i länet som sticker ut med stora prisökningar. Heby och Tierp utmärker sig allra mest med en ökning på hela 69 respektive 51 procent över de senaste fem åren. Svagast prisutveckling procentuellt sett står Knivsta för, där har villapriserna stigit med 22 procent de senaste fem åren.

- Villapriserna i Heby har historiskt sett legat på attraktiva nivåer i förhållande till angränsande kommuner. Med goda pendlingsmöjligheter och möjligheter att jobba hemifrån har Heby blivit ett attraktivt alternativ för familjer som söker större boyta i kombination med en lugnare boendemiljö, säger Ingela Nordgren, fastighetsmäklare och partner på Fastighetsbyrån Heby.

När det kommer till ökning i rena kronor så ligger Enköping i topp med en värdeökning på i genomsnitt 1 195 340 kr över fem års tid. Längst ner på listan återfinns Östhammar, där villorna haft en värdeutveckling på i genomsnitt 572 682 kr.

Kommunsiffror, Uppsala län.

villamarknad uppsala
villamarknad uppsala

Länssiffror – Södermanland i topp, Kronoberg i botten

Villamarknad län
Villamarknad län

Kommunsiffror för riket, senaste fem åren – Hofors kommun i topp

Villamarknad kommun
Villamarknad kommun

Kommunsiffror, värdeökning i SEK, senaste fem åren – Stockholmskommuner i topp

Villamarknaden kommunsiffror värde
Villamarknaden kommunsiffror värde

Beskrivning av siffrorna
Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla villaförsäljningar gjorda november 2016 – april 2017 med samma period 2021 – 2022. Dessutom har försäljningspris på alla villaförsäljningar november 2020 – april 2021 jämförts med samma period 2021 – 2022 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.