Strand Costa del Sol
Nyhet

Svenskar väljer billigare bostäder i Spanien

Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att antal svenska bostadsköp i Spanien minskar med drygt 25 procent under 2019 jämfört med 2018. Speciellt påtagligt är det i områden med en högre prisbild. Bostadspriserna i Spanien, som är ett av de med Coronadrabbade länderna, kommer sannolikt sjunka framöver, kommenterar Fastighetsbyrån utland.

Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 30 mars 2020 minskar antalet svenska bostadsköp på den spanska bostadsmarknaden med 25,9 % under 2019 jämfört med föregående år. Jämfört med toppåret 2018 innebär det en minskning med 28,0 %. Totalt registrerades 2 806 svenska köp under 2019.

Svenskarnas köp i Spanien fördelar sig i huvudsak på fyra områden: Costa Blanca, Costa del Sol, Mallorca, samt Gran Canaria. Antal bostadsköp av svenskar minskar mest på Mallorca (-51,2 %), Gran Canaria (-42,8 %), och Costa del Sol (-38,1 %). Det kan jämföras med till exempel Costa Blanca (-19,1 %) där man inte kan se en lika tydlig nedgång i antal köp.


Med prisökningarna och den svagare svenska kronan de två senaste åren ser vi att efterfrågan är känsligare i de områden med ett högre prisläge. Många har kanske också styrt om sitt köp mot områden med en lägre prisbild, som på Costa Blanca.


Detta stöds också av Fastighetsbyråns egen statistik där köpeskillingarna i snitt minskar med 11 % på Costa Blanca och 6 % på Costa del Sol under 2019.


Den allmänna prisbilden har ju inte gått ner, snarare tvärtom. Men våra kunder ställer om och hittar vad de söker trots en svag växelkurs.

Kraftigt minskad efterfrågan till följd av Corona

Den pågående Corona-krisen påverkar givetvis svenskens efterfrågan just nu. Under andra halvan av mars har antalet nya förfrågningar om att köpa bostad gått ned med 63 % jämfört med samma period 2019.

-De långsiktiga effekterna är givetvis alldeles för tidigt att uttala sig om. Men en minskad efterfrågan i kombination med oförändrat eller ökat utbud har ju normalt en prisdämpande effekt. Så framåt kan det sannolikt bli fler prisvärda spanska bostäder under solen.